VERITY ComputerVERITY Computer

IP kamerové systémy

Výhody IP kamery

IP kamerové systémy

Sieťové kamery boli vo svojich počiatkoch myslené a využívané skôr ako web kamery určené na zobrazovanie objektov v počítačových sieťach alebo cez Internet. Zodpovedala tomu ich konštrukcia i vlastnosti, a použitie nachádzali v digitálnom prenose snímok na ľubovoľnú vzdialenosť. Ich pozícia sa však v posledných rokoch zásadne zmenila.

Hlavné výhody IP kamier

Využitie IP kamery

Potrebujete monitorovať Vaše pracoviská, sklady, parkoviská a dôležité objekty? Chcete sa na pozrieť na svoje priestory aj z domu alebo zo zahraničia? Riešením sú IP kamerové systémy ktoré pracujú v režime WEB servera s podporou snímania obrazu a zvuku.

Hlavné využitie IP kamier

 • zabezpečenie (od bytov, obchodov a kancelárií až po školy, úrady, garáže atď.),
 • bezpečnostné zložky (polícia, armáda),
 • vzdialený dohľad (bezpečnosť práce, seniori, zvieratá) i so zvukom,
 • zatraktívnenie www stránok napr. Mestá, hotely...,
 • sledovanie výrobných procesov, priebeh stavieb,
 • sledovanie dejov v prírode (v meteorológií, sledovanie vtákov, ... ),
 • dopravné sledovanie (autá, električky, vlaky),
 • sledovanie "čohokoľvek" (GPRS/EDGE/UMTS)

Porovnanie IP kamery s analógom

 1. Rozlíšenie obrazu
  • Na rozdiel od analógových kamier (PAL/NTSC) nie je rozlišovacia schopnosť IP kamier obmedzená žiadnou normou, rozlíšenie sa neustále zvyšuje v závislosti na vývoji nových snímačov.
  • Dnes sú relatívne bežné kamery s 5Mpx, Vivotek 2Mpx.
 2. Digitálne spracovanie obrazu
  • Čisto digitálne spracovanie v celom IP prenosovom reťazci zaručuje na rozdiel od analógovej technológie nepretržite takú istú kvalitu obrazu bez ohľadu na rozsiahlosť systému.
 3. Vnútorná inteligencia
  • Vnútorná inteligencia, stále viac integrovaná do IP kamier, znižuje nároky na výkonnosť centrálneho záznamového a vyhodnocovacieho zariadenia (záznamových serverov).
  • Detekcia pohybu, video analýzy, analýzy chovania.
 4. PoE – Napájanie po Ethernetu
  • Napájanie kamier a ďalších komponentov IP kamerového systému po sieti Ethernet (PoE) šetrí náklady a priestor na inštalácie prepojovacích káblov, dnes max. pre výkon 12,95 W.
  • Jednoduché zálohovanie systému pre prípad výpadku napájania.
 5. Progresívne snímanie obrazu
  • Progresívna metóda rozkladu pri snímaní (progressive scan) odstraňuje nevýhody prekladaného riadkovania, ktoré je vývojovo zviazané v normách PAL a NTSC.
 6. Prenos zvuku
  • Zvuk je spracovávaní v kamere.
  • Zvuk je možné synchronizovať s obrazom.
  • Zvuk je integrovaný do odpovedajúceho obrazového signálu (video stream).
  • Obojsmerný prenos zvuku
  • Kontrolný dialóg pri diaľkovom ovládaní dverí alebo brány.
  • Bezpečnostný odposluch.
  • Zaistenie zvukového doprovodu pri zázname obrazu v zabezpečovacích systémoch.
 7. Integrácia I/O, PTZ
  • Signál pre ovládanie PTZ funkcií využíva ten istý kábel ako pre prenos obrazu, ovládacie povely prenáša IP sieť.
  • Integrovanými vstupmi a výstupmi (I/O) je možné čokoľvek spínať.
  • Spínanie môže byť riadené s čímkoľvek.
  • Menšia spotreba káblov, úspora nákladov, väčšie funkčné možnosti.
 8. Zabezpečený prenos
  • Ochrana heslami (rôzne úrovne).
  • Možnosť kryptovania prenášaných dát.
  • VPN.
 9. Flexibilný a ekonomický výber infraštruktúry
  • IP = štandardizácia, kompatibilita.
  • Digitálny obraz = bez straty kvality.
  • Jednoduchá sieť = stovky dátových streamov.
 10. Nižšie náklady pre koncového zákazníka, širšie možnosti
  Je potrebné porovnať a vziať do úvahy:
  • životný cyklus aplikácie a záznamových medií,
  • väzby na priemyslové štandardy,
  • otvorenosť systému,
  • vzdialený prístup,
  • flexibilitu a výkonnosť.

Záznamový server - IPCorder

Záznamový server - IPCorder

IPCorder je celkom nové, unikátne zariadenie, umožňujúce vytvoriť jednoduchý a efektívny kamerový systém a využívať mnoho ďalších možností ethernetovej siete. Vytvorený kamerový systém sy vyžaduje pripojenie káblov počítačovej siete a krátke nastavovanie parametrov zariadenia. K IPCorderu je možné cez počítačovú sieť pripojiť celú radu ďalších zariadení, medzi ktoré môžu patriť rôzne čidlá (teplomery, vlhkomery, snímače pohybu, váhy atď. ), digitálne vstupy a výstupy, rôzne zabezpečovacie zariadenia a mnoho ďalších. Integrovaný skriptovací jazyk umožňuje v náväznosti na toto zariadenie prakticky každému používateľovi rýchlo a jednoducho nastaviť reakcie systému na udalosti presne podľa potrieb.

Pre záznam videa z IP kamerových systémov bolo doposiaľ nutné používať počítače. Tie bolo nutné nechať zapnuté neustále a často inštalovať niekoľko rôznych softvérov, ktoré dodávali výrobcovia kamier. Keď nebol k dispozícií výkonný počítač, bolo ho nutné zakúpiť, často s licencovaným kamerovým softvérom, čo výrazne zvyšovalo náklady na kamerový systém.

Na server je nutné nainštalovať pevný disk a inicializovať ho. V tomto kroku už server automaticky vyhľadá a nastaví všetky kamery dostupné v sieti. Potom je už možný prístup k webovému rozhraniu, ktoré ponúka mnoho funkcií vrátane detekcie pohybu na kamerách, vyhľadávanie v záznamoch, export, prehrávanie a pod.

Pre vzdialené sledovanie IPCorderu stačí povoliť UPnP. Zariadenie samostatne otvorí prístup na seba samého a keď sa oprávnený používateľ zvonka prihlási, otvorí automaticky porty na Vašom routeri. Akonáhle používateľ prestane vzdialený kamerový systém sledovať, IPCorder porty opäť uzavrie a tým sa zvyši bezpečnosť celého systému. Vyhľadávanie záznamov je veľmi jednoduché a intuitívne.

Vivotek kamery

Produkty VIVOTEK majú zaujímavé funkcie: štandardizovaný formát streamingu RTSP s kodekom 3GPP/ISMA pre sledovanie obrazu a zvuku na mobilnom telefóne, možnosť streamingu v rôznych kompresiách, generovanie niekoľko nezávislých streamov súčasne, obojsmerné audio atď.

Spoločnosť VIVOTEK sa postupom času stále viac orientuje na produkty určené pre profesionálne zabezpečenie. V novej rade 8000 môžeme nájsť profesionálne viacmegapixelové kamery, kamery pre špeciálne účely alebo moderný kompresný algoritmus H.264.

Hlavné výhody VIVOTEK kamier:

Licencia na prevádzkovanie technickej služby č.PT 002399

Používaním stránok prevádzkovateľa VERITY Computer s. r. o. súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK